Kaunase kontrolörid

Seal, kus on jäneseid, on ka jahimehi.

Kuigi me peame silmas piletikontrolöre, ei ole jahimehe-saaklooma metafoor siinkohal nii üksühene. Mõnest reisijast saab „jänes“ kogemata, kui ta unustab pileti valideerida või ei tea, kuidas seda teha. Mida piletikontrolörid teevad, kui nad sellised hajameelsed või kogenematud sõitjad vahele võtavad? Selleks käis antropoloog Indra Lukosiene Kaunase piletikontrolöridega tööl kaasas.

Leedu suuruselt teise linna Kaunase piletikontrolörid töötavad paarides ja kontrollivad päevas ligi 80 sõidukit. Kui leitakse piletita reisija, paluvad kontrolörid inimesel nende mikrobussi tulla. Karmidest regulatsioonidest hoolimata on inspektorid kaastundlikud: kui inimene jättis pileti ostmata kogemata või piletimasina rikke tõttu, lasevad nad tal üldjuhul minna. Kohates aga ähvardusi ja agressiivset käitumist, kutsuvad kontrolörid korra tagamiseks politsei. Töötades sotsiaalselt niivõrd mitmekesises keskkonnas nagu ühistransport, kujuneb kontrolöridel välja teatav paindlikkus: nad on sageli valmis inimest ära kuulama ja aitama, selle asemel, et lihtsalt standardprotseduuri järgida ja karistada.

Indra LUKOSIENE

antropoloog, Vytautas Suure Ülikool, Kaunas, Leedu.

Indra LUKOSIENE

antropoloog, Vytautas Suure Ülikool, Kaunas, Leedu.