Station B

Elke reis eindigt in het station

Kritisch geograaf en fotograaf Wojciech Kębłowski maakte in de lente van 2021 een reeks foto’s in Madrileense metrostations. Via die beelden krijg je iets mee van de speciale sfeer die er toen hing door de social distancing tijdens de COVID-19-pandemie. Welk gevoel had jij toen je in die periode de tram, de bus of de metro nam (of juist niet)? Wat is je gevoel nu?

Het PUTSPACE-team stelde die vragen ook in het kader van een enquête waarmee het zicht wilde krijgen op de invloed van de coronacrisis op het gebruik van het openbaar vervoer en de beleving en het gedrag van de reizigers in steden in België, Estland, Duitsland en Zweden. Uit de enquête bleek dat de pandemie de sociale ongelijkheid op de spits dreef. Hoogopgeleide inwoners met een hoog inkomen konden het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk mijden, maar armere mensen konden niet anders dan er gebruik van maken, hoe gevaarlijk fysiek contact met medereizigers ook was. De pandemie riep ook uiteenlopende gevoelens op. Op drukke treinen en perrons waren mensen bang besmet te raken – lege perrons leken op dat vlak veiliger maar hadden dan weer iets akeligs, alsof het openbaar vervoer opeens minder openbaar was. 

Wojciech KĘBŁOWSKI

Critical Urban Geographer aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Wojciech KĘBŁOWSKI

Critical Urban Geographer aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).